Ülkemizde, profesyonel işletme yöneticiliğini ve çağdaş işletmecilik anlayışını geliştirmek amacıyla 1954 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi bünyesinde işletmecilik konusunda master eğitimi veren İşletme İktisadı Enstitüsü kurulmuştur. Enstitünün kuruluşunda ülkemizin önde gelen işadamları, Ford Vakfı ve Harvard Üniversitesi’nin katkıları büyüktür.

Enstitünün kuruluşunda eğitimci olarak, Nezih NEYZİ, Kemal TOSUN, Mehmet OLUÇ, Ali Şakir AĞANOĞLU, Zeyyat HATİPOĞLU, Feridun ÖZGÜR ve Enstitü mütevelli heyetinde yer alan Vehbi KOÇ, Nejat ECZACIBAŞI gibi ülkemizin önde gelen işadamları maddi, manevi destek sağlamışlardır.

Bugün İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan ve 69. yılını idrak eden İşletme İktisadı Enstitüsü’ nün 18.000′i aşkın mezunu vardır.

İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunları Derneği ise 1957 yılında Enstitümüzün ilk mezunları ve hocaları arasından Nezih NEYZİ, A.Şakir AĞANOĞLU, Pertev AKSEL, Haluk BORMAN, Suha ÜNGEZ, Fahir KİPER, Abdullah TEKEŞ, Kenan YETİŞ, Nurettin OKANSOY, Haluk AKIN  tarafından İstanbul’ da kurulmuştur.

Ankara ve İzmir illerinde şubesi olan İMED’ in üye sayısı 4000′i aşmıştır. 1957 yılında kurulan İMED’ in ilk başkanı Haluk BORMAN ’dır. Sıra ile Dr. Daim DEMİRCAN, Sedat AKAY, Yılmaz KARAOĞLU, Necati GÜVENDİ, Besim TİBUK, Tevfik PİŞİRİR, Prof. Dr. Erol EREN, Seven SAMİOĞLU, Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN, Nuri ÇERİGENÇ, Ömer ACAR, Osman KAYA, Zeki ÖZKAN, Ahmet BİRİCİK, Bahar ZORER, M. Gürcan BÜYÜKÜNAL, Bülent ALKAYA başkanlık yapmışlardır. Şu anki İMED Başkanı Yekta ALPER’dir.

İMED, 1983 yılında Prof. Dr. Erol EREN başkanlığı döneminde üyelerimizin destekleri ile Taksim-İstanbul’da satın alınan bu günkü hizmet binasına kavuşmuştur.

İMED’in üyeleri, kamu ve özel sektörde orta ve üst düzey yöneticiler, kendi firmasının sahibi iş insanları veya öğretim görevlileridir.

Ayrıca İMED üyeleri her dönem TBMM’ sinde yer almışlar ve hükümetlerde bakan olarak görev yapmışlardır. İlk akla gelen isimler Sedat AKAY, Ali Şakir AĞANOĞLU, Vehbi DİNÇERLER, Metin EMİROĞLU, Hasan DENİZKURDU, Osman CİLSAL, Ali COŞKUN, Ertan YÜLEK, Ahmet ZAMANTILI, Öner GÜLYEŞİL ve Tayfur SÜNER ‘dir.

Derneğimiz, ilkelerinden taviz vermeden, altmış yedi yılı aşkın süredir ülkenin kalkınmasına, bilinçlenmesine destek olarak yürüttüğü faaliyetlerinin yanısıra, üyelerinin; mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamlarına da katkıda bulunan faaliyetleri yürütmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti 100.yılını kutlarken, bu yüzyılın üçte ikisinde İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunları ülkemizin kalkınmasında ve çağdaş uygarlık yolundaki hedeflerini gerçekleştirmesinde çok önemli roller üstlenmişlerdir.

2023 yılı sonuna doğru İşletme İktisadı Enstitüsünün kuruluşunun 70. yılına girerken bu değerli katkıların ortaya konacağı bilimsel bir sempozyumun İ.İ.Enstitümüz ve İMED’in ortak girişimiyle  gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Araç çubuğuna atla