Misyonumuz

Ülkemizin önde gelen sanayicilerinden sn. Vehbi KOÇ ve sn. Nejat ECZACIBAŞI’nın ortak girişimiyle, Harvard İşletmecilik Okulu ve İ.Ü. İktisat Fakültesinin 1954 yılında iş birliğine gitmesi sağlanmış, ülkemize sıra dışı İşletmecilik İhtisas Programını kazandırmışlardır. Emeği geçen kurucularımızı, hocalarımızı rahmet ve şükranla anarken, her vesile ile minnet duygularımızı ifade etmeyi bir borç biliriz. Daha o yıllarda yüksek lisans eğitimine verilen önem, her türlü takdirin üzerindedir.

Bu sayede Enstitümüz faaliyete geçmiş ve aralıksız eğitime devam ederek, 69 yılda binlerce orta ve üst düzey yönetici yetiştirmiştir. Bu programdan mezun olan üyelerimiz Kamu, Özel Sektör ve Üniversitelerde gerek yönetici ve gerekse öğretim üyesi olarak hizmet vermişlerdir/vermektedirler. Derneğimiz, İşletme Fakültemiz ve İşletme İktisadı Enstitümüz ile direkt işbirliği içindedir. Bu iş birliği ile, sürekli gelişen ve değişen bilimsel mesleki bilgileri seminer, kongre, panel v.b. gibi organizasyonlarla üyeleriyle paylaşır ve onların mesleki formasyonlarının güncellenmesine aracı olur, kariyer ve gelişimine aralıksız fayda sağlar. Tarihsel ve temel işlevi ise, mezunları ile iş dünyası arasında köprü kurarak, bilim ile sanayinin entegrasyonunu sağlamaktır.