İstanbul Fenerbahçe D/G tesislerinde 06.05.2018 Pazar günü DANIŞMA KURULU TOPLANTISI TUTANAKLARIDIR.

İstanbul Fenerbahçe D/G tesislerinde 06.05.2018 Pazar günü yapılan DANIŞMA KURULU TOPLANTISI TUTANAKLARIDIR.

Dernek Genel Sekreterimiz sayın Ender Kahya, üyelerimize toplantının gündemini takdim ederek, toplantıyı başlattı.

Katılan üyelerin oy birliği ile, sayın Ömer Acar Başkanlığında Divan Başkanlığı oluşturuldu, katip üyeliklere, sayın Yasemin Başçavuşoğlu ve sayın Berrin Başıbüyük oy birliği ile seçildiler.

Geçmiş dönem başkanımız sayın Ömer Acar’ın açış konuşmasını müteakiben Atatürk’ümüz ve tüm Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Divan Başkanımız, sözü Dernek Genel Başkanımıza verdi.

İMED Genel Başkanı sayın Bülent Alkaya konuşmasında;
“Yönetim Kurulumuzun Danışma kurulumuzun görüş ve önerilerine çok ihtiyaç var. Bizler İşletme İktisadı Enstitüsü mezunlarıyız. Bizde her meslekten, her disiplinden mezunlar yer almaktadır. Bütün üyelerin görüşlerine samimiyetle ihtiyacımız var. Derneğimizin 60.cı yılını yeni kutladık, 61.ci yıla girdik.
Bugün burada olmak isteyip de annesinin rahatsızlığı nedeniyle bugün aramızda bulunamayan Gürcan Başkan’a teşekkür ediyor ve selamlarını iletiyorum.

Bildiğiniz üzere, üniversitelerin bölünmesiyle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadık. İlk tasarıya gore, İstanbul Üniversitesi’nin ikiye bölünecek, İşletme Fakültesi İbn-i Sina Üniversitesine devredilecek ve İşletme İktisadı Enstitüsü tamamen kapatılacaktı. Konu bize 20 Nisan’da sözlü olarak bildirildi. 24 Nisan Salı günü saat 14.00’de Enstitümüzün Avcılar Kampüsünde Fakülte ve Enstitünün tüm hocaları ile konu hakkında Öner Esen hocamızında katıldığı yaklaşık iki saat süren toplantı düzenlendi. Toplantıda ortaya atılan bir çok fikirden, derhal Ankara’ya gidip TBMM Komisyonuna gerekli itirazların yaplması fikri benimsendi.
Toplantıda yaptığım konuşmada, konunun siyasal mercaya çekilmesinin ve militanca bir söylevin tamamen yanlış olacağını, bu sorunun ancak diplomatik bir tarz ile çözebileceğimizi söyledim ve çoğunluk katılımcılar tarafındn kabul gördü.
Ankara’ya gidecek kişiler ön plana çıktı ve 25 Nisan sabahı saat 03.00 de
değerli hocalarımız Yakup Selvi, Ahmet Köse, Murat Kıyılar ve İfmed başkanı ile yola çıktık. Ankara’ya gelen değerli hocalarımıza, bilhassa teşekkür ediyorum.
İ.Ü. İşletme Fakültesi ve İşletme İktisadı Enstitüsü olarak Uluslararası bir kimliğe sahibiz. Bu kanunla bu kimlik kopartılıyor, reset ediliyor.
İşletme İktisadı Enstitüsü Avrupa’da kurulan ilk yüksek lisans programıdır ve Harvard Üniversitesi tarafından 1954 yılında kurulmuştur.

Okullarımıza Vefa borcumuz vardır ve bu borç asla ödenmez. Biz şu anda bunu ödemeye çalışıyoruz. Bunun için Ankara’ya gittik. Komisyon başkanı sayın Emrullah bey’in odasına gittik. Aynen şunları söyledim. “ Eğer bu Enstitü kapatılırsa, Türkiye’nin sanayisi de kapatılmış olur. Bu okul bir mumdur, bu olmazsa diğer mumlar da yanmaz. Türkiyenin üst düzey tüm yöneticileri bu okuldan mezundur. Bu kararın düzeltimesini arz ve talep ederiz.” dedim. Gayet nazik bir şekilde, ilgileneceğini beyan etti ve Komisyon toplantısına gitti. Meclise geldiğimiz andan, ayrıldığımız ana kadar yanımızdan ayrılmayan 22. Dönem Milletvekili ve mezunumuz sayın Öner GÜLYEŞİL ile İstanbul Milletvekili sayın Bihlun Tamaylıgil’e teşekkür eder şükranlarımızı sunarız. Bu arada sayın Bihlun Tamaylıgil, Komisyon üyesi olmadığı halde, komisyona girip tasarıda yapılan hatanın düzeltilmesi için beş dakika süren bir konuşma yapmıştır. Her iki Milletvekilimiz de bizleri Mecliste çok iyi ağırladılar, teşekkür ederiz.
Saat 16,50’ye doğru komisyon kararı açıklandı. İşletme Fakültesi İstanbul Üniversitesi bünyesinden çıkartılmadı ve İşletme İktisadı Enstitüsü kapatılmadı. Enstitü bizler için, Türkiye için çok önemli bir eğitim kurumudur. Kapatılmaması için elimizden gelen herşeyi yapacağız.

Dernek yönetimini 2017 yılının Şubat ay’ındai devraldık. Bakınız bir yılda neler yaptık. Geçmiş yıllardan gelen Emlak borçları 40.000.-tl idi ve biz bu borçların yarısından fazlasını ödedik. Bir ekip oluşturduk, Cumartesi, Pazar dahil çok yoğun çalıştık, binlerce telefon ettik, datalarımızı güncellemek için uğraştık. Devraldığımızda çalışmayan internet sitesini çalışır hale getirdik. Artık maillerimiz çalışıyor, üyelerimize ulaşabiliyoruz. Web sitemiz derneğimize yakışır hale geldi, ziyaret ediniz.

Biz işletmeciyiz, o halde işletmecilere dönük çalışmalar yapalım dedik.
Türkiye’nin %95’i aile şirketlerinden oluşmaktadır. Aile şirketleri üzerine bir otelde ben ve değerli hocalarım sayın Prof.Dr.Tamer Koçel, sayın Prof.Dr. İlhan Erdoğan ile “Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri” isimli bir seminer düzenledik. Müthiş bir beğeni kazandı ve bu seminerlerin çok faydalı olduğunu gördük, çünkü aile şirketleri için çok önemli bir konuydu. Mezunumuz ve üyemiz sayın Sefa Kabaalioğlu ile, girişimcilik, tüketici hakları gibi
konularda seminerler düzenledik. 2017 yılının son ay’ında, yeni çıkan yasaya gore, üç arabulucu Avukat ile “Arabuluculuk” üzerine seminer düzenledik.

Enstitümüzde yapılan tüm açılış törenlerine katıldık. 2017 Temmuz ayında Avcılar Kampüsümüzde yapılan mezuniyet törenine katıldık. Fakültenin yeni binasında 650 kişiye mezuniyet yemeği verdik ve Yılın İşletmecisi seçilen üyemize plaket takdim ettik. Bir çok yeni mezunlarımızın kaydı aldık.

Çoğu üyemiz derneğin faaliyetlerinin çok az’a düşmüş olması nedeniyle dernekle olan ilişkisini en düşük seviyeye düşürmüştü. Derneğimiz muhteşem bir organizasyona imza atarak 60.cı yıl plaket dağıtım töreni düzenledi. 260 kişinin katıldığı Armada Otel’de, 220 mezunumuza plaket verdik. Oluşturulan ekip ile, güzel bir ahenk yakaladık ve plaket törenimiz müthiş bir ses getirdi. Törende plaket verme önceliğimizi vefat eden üyelerimizin eşlerine verdik. Bu bağlamda, rahmetli Kuddisi Okkır beyefendi ile değerli hocamız Erol Eren’in eşlerine plaketlerini öncelikle sunduk. Bu bizim hocalarımıza ve mezunlarımıza bir vefa borcudur.

Derneğimizin 60. Yıl etkinliklerinde en önemlisi 60. Yıl Balomuz olmuştur. Four Seasons Hotel’de 140 üyemizin katılımı ile büyük takdir alan Balomuzu gerçekleştirdik. Balomuza, üyelerimiz, bir çok hocalarımız, Milletvekilleri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız mezunumuz sayın Aziz Kocaoğlu’da katıldı ve derneğimizin şükran plaketini takdim ettik.

Aralıklı periyodlarla dernek merkezimizde üç kez Müzikal Gece tertipledik, ayakta dahi yer kalmayacak kadar yoğun ilgi gördü.

En son olarak İzmir Şubemizce düzenlenen 60. Yıl Balosu için yönetim kurulu üyelerimiz ve Enstitü Müdürümüzle Kuaşadsına gittik, orada bulunan üyelerimizle birlikte olma fırsatını elde ettik.” dedi ve sözlerine son Verdi.

Sayın Ömer Acar konuşması :
Değerli başkan Bülent Alkaya’ya derneğe hizmetleri, aktivitelerini için başkana teşekkürlerini sundu. İzmir Başkanı Sayın Fikret Aytek’e teşekkürlerini, Ankara Şubemizin biraz beklemede olduğunu, yönetimlerin ancak dayanışma halinde başarıya ulaşabileceklerini bildirdi.
“10 bine yakın mezunlarımız Türkiye’nin her yerinde aktif görev yapan kişilerdir. Türkiye’de dağınık olmaları aidatların toplanmasında güçlüklere neden olmaktadır. Dernek üyeleri ve mezunlarla ilişkiler canlı tutulmalıdır. 2 yıl üzerinde aidat ödemeyen üyelerimiz vardır.” dedi.

Sayın Bülent Alkaya’nın konuşması :
“Kimse yılda 100 TL’den kaçmıyor, bu inaçta değiliz. Bu biraz ihmalcilik, kaçmak değil. Danışma kurulunda da, ödemek istemeyen değil, ihmal eden üyelerimiz var. Taksim yıllık emlak vergisi 5.000.-TL. dir. 100-150 üyemiz aidat ödüyor. Elektrik, su, doğal gaz, boya, bakım vb. masraflarımız var. Şu anki gelirlerimiz ile dönemiyoruz. Extra gelirler elde etmek için çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Lütfen gördüğünüz ve temas halinde olan arkadaşlarınıza iletiniz, eğer var ise, derneğimize aidat bakiyelerini ödemelerini rica ediniz. Aidat bir gönül işidir, bu aidatları toplayalım ki, biz de derneğin borçlarını ödeyelim ve üzerimizdeki bu anlamsız yükten kurtulalım, önümüze bakalım.”

Ankara Başkanı Sayın Akif Şenol’un konuşması :
“ Hiçbir dernek sadece aidatla ayakta kalamaz. Önerim ; 2018 hariç tüm borçlar silinsin . Herkes 500.-TL. bağışta bulunsun. Yeni bir sayfa açalım. Yönetimi bu sıkıntıdan kurtaralım. Dernek bu zorluklarla, bizi daha iyi biraraya getirdi.”

Sayın Bülent Alkaya :
“ Biz hakkaniyeti gözardı edemeyiz. 1.500 üyenin yükünü salondaki 50 kişiye yükleyemeyiz, bu adil olmaz. Biz derneği bu noktadan çıkarmak istiyoruz.Derneğe herkes bağış yapabilir, bunun sınırı yok. Ayrıca, yönetim kurulu kararıyla borçlar silinemez, dernek tüzüğümüz buna müsait değil. Üyelerimize taksit imkanı da sunuyoruz. Örneğin, 300.-tl aidat bakiyesi olan üyemiz, dilerse her ay 100 veya 50.-tl yatırarak, tüm aidat bakiyesini ödeyebilir, yeter ki ödemek istesin.”

Sayın Meral Arık Toprak :
“Öneri ; Mesela aidat borcu için her ay cep telefonlarından 8 TL kesilmesi gibi.”

2008 dönemi başkanı Sayın Ahmet Biricik :
“Dernek aidat problemi aynen devam ediyor. Bu durum Türkiye’de tüm derneklerin, kooperatiflerin sorunu. Bizim sabit bütçeye ihtiyacımız var. 40-50.000.-TL.’lik bir bütçe yeterli. Bu sorun kendi aramızda çözülebilir.
Kimsenin aidatını silemeyiz. Benim kanaatim 2- 2,5 milyon TL.lik alacak var, geçmişe dönük alınmamış aidatlar var, bu bir potansiyel. Başkanımızın yönetim kurulu ile başarısı ortadadır.
Önerim; Dernek mekanı merkezi ama fonksiyonel değil. Burayı kiraya verip başka yerde daha az rakamla, daha ucuza otoparklı vs. bir yer kiralayalım. Derneğin mali sorunu da çözülmüş olur.”

Sayın Bülent Alkaya :
“Aynı öneriyi dernek te yönetimi devraldığımız gün dile getirmiştim, ancak buradan alınacak kira 3.000.-TL civarında ancak olur. Keşke Merkez binada bize bir yer tahsis edilse , gönül bunu arzu eder. İktisadi işletme kurma vaktimiz gelmiştir. Dernek Lokalini profesyonel işleticiye vermeliyiz. O zaman derneğimiz hergün açık olur. Derneğimiz yeterli gelirlere ulaşamadığı için, dernekte şu anda 1 kişi dahi istihdam edemiyoruz.”

Sayın Baybars Göğez :
“Derneğin İstanbul ve İzmir’de gayrimenkulleri var. Sürekli gelir sahibi olmak lazım . Örneğin 1MW’a kadar enerji prodüktörü olmadan, rügar enerjisi sağlama hakkı var, devlet alım garantisiyle mümkün. Böyle bir proje girebiliriz.”

Sayın Bülent Alkaya :
“Rüzgar enerjisi kullanılabilmesi önündeki engellere değindi. Enerji kooperatifi, dernek olarak İktisadi İşletme kurmadan, kurulamaz. Ancak dışarıdan ve dernekten tamamen bağımsız kurucu bir heyet oluşturulması gerekir. Örneğin mezunlarımızın sermayedar ortak olacağı “EM Enerji Üretim ve Satış A.Ş.” isimli bir şirket kurabilir ve işletebiliriz. Bu hiç de zor değil. Bununla ilgili üyelerimizi yakın zamanda bilgilendireceğim. Zaten Devlet alım garantisi veriyor.”

Sayın Ömer Acar :
“Önce aidat toplama sorunu giderilmelidir.”

Sayın Bülent Alkaya :
“Artık dernekte post makinemiz var. Aidatlar 120TL olsun, her ay 10TL çekelim.”

Sayın Prof.Dr.Öner Esen :
“Dernek sayfasından herkes, her üye kendi borcunu görebilsin.”

Sayın Bülent Alkaya :
“Bunun için çalışmalar devam ediyor. Yeni bir üye aidat bilgisayar programı satın aldık. Talebiniz yakında gerçekleşecek. Bu arada, İnternet sayfamıza üyelerimiz reklam verilebilmektedir ve buradan da reklam verenşirketin şirketin web ana sayfasına geçiş yapılabilmektedir. Üyelerimizin şirketlerinin reklamlarını sayfamıza vermelerini rica ediyoruz.”

Sayın Ahmet Biricik :
“ Dernek web sayfamızda bulunan “Who is who- Kim Kimdir” butonu aktifleştirilsin.”

Sayın Bülent Alkaya :
“Yakın zamanda hizmete girmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu arada, Enstitü ve Fakülte ile olan iletişimimiz çok çok iyi.”

Sayın Nihal Ülkücü:
“Yeni mezun olacaklara tanıtım mektubu yapılsın , 2 yıl ücretsiz üyelik vs. gibi avantajlar sağlansın.”

Sayın Bülent Alkaya :
“Mezuniyet törenini geçen yıl biz düzenledik. Tüm masraflarını üzerimize aldık. Yeni mezunların ilk yıl üyelik ücretini erteleyebileceğimizi, yazılı olarak değil ama sözlü olarak söylüyoruz.”

Sayın Ömer Acar :
“ Eğitim döneminde mezun olmadan, iş hayatına atılmadan öğrencileri hazırlamak daha etkin olabilir. Kayıtlı danışma kurulu üyesi sayımız 155 iken, bundan İstanbul gibi bir yerde sadece 30 kişinin bugün buraya katılması çok az. Danışma kurulu üyelerimiz yıllık toplantıya katılmayı idrak etmek zorunda.”

Sayın Bülent Alkaya :
“ Danışma kurulu sayısını toplantıya katılan kişilerle 50 kişi olarak sınırlandıralım. Bir anket yaparak kim kaç yıldır, toplantılara kaç kere katılmış, tespit edelim ve katılamayacak olanları listeden normal üye statüsüne geçirelim.”

Sayın Osman Kaya :
“Danışma kurulu üye sayısı 50’ye düşsün önerisini tasdik ediyorum. Toplantı sayısının yılda 2 defaya çıkarılmasını tavsiye ediyorum.”

Sayın Nevzat Günkut :
“Danışma kurulunda kimse kimseyi tanımıyor. Mesela 3 ayda bir 30 kişilik yemekler tertip edilsin, güncel konularda önceden konuşmacı belirlensin . Bu hem derneğe gelir olur , hem de üyeler birbirlerini tanır. 155 üye sayısını azaltmayalım ama üyelerin birbirlerini tanımalarını sağlayalım. Danışma grubu “@ TİCARET GRUBU” oluşturulsun. Fikir üreten kişiler biraraye gelip ürettikleri
fikirleri bizlere tavsiye etsinler. Bunları birlikte teati edip derneğe daha olumlu bilgiler, faaliyetler katalım. Bizim insanımız müteşebbistir. Teklifim ; 1.ci yemekli toplantıda ( @TİCARET ) konusunu ele alalım. Bu fazla sermaye gerektirmeyen bir konu. Bu konuda bir toplantı yapalım. Sektörel bazda bir sürü ihracat grupları kurulabilir.”

Sayın Bülent Alkaya :
“ Nevzat bey size aynen katılıyorum. Geçen yıl veya daha önceki yıl, Çin’de e-Ticaret hacmi 500 milyon USD idi.”

Sayın Prof.Dr. Öner Esen :
“Bu tür toplantılar sadece danışma kurulu üyeleri değil, tüm üyelere açık olmalıdır.”

Sayın Ömer Acar :
“ Değerli üyeler, toplantımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yönetim Kurulumuza yaptığı çalışmalar ve toplantımızı bu güzel tesiste düzenledikleri için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.”

Sayın Bülent Alkaya ;
“ Değerli Başkan ve kıymetli üyelerimiz. Toplantımıza katıldığınız ve önemli görüşler ve öerilerde bulunduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. İzmir ve Antalya’dan toplantımıza katılan üyelerimize ayrıca teşekkür eder, bir sonraki etkinlik veya toplantımızda görüşmek üzere, katılan tüm üyelerimize şükranlarımı sunarım, esen kalınız.”

Danışma kurulu üyelerimiz bu konuşmalardan sonar özel sohbetlere geçerek, hatıra fotoğrafları çektirdiler.

TÜM KATILIMCILARIMIZA TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİZ.

İşletme İktisadı Enstitüsü
Mezunlar Derneği
Genel Başkanlığı