İMED 2023-2025 DANIŞMA KURULU

14 Ocak 2023’de Genel Kurul’da oy birliği ile seçilmiş olan Danışma Kurulu Üyeleri listesidir.