GENEL KURULA ÇAĞRI

GENEL KURULA ÇAĞRI

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 10.30’da Dernek Genel Merkezimizin bulunduğu, Şehit Muhtar Caddesi İlkyaz Apartmanı No:2/2 Kat:3 Taksim/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 26 Ocak 2020 Pazar günü 10:30 da ve aynı adreste çoğunluk aranmaksızın, aşağıdaki gündem maddeleriyle yapılmasına ve üyelere elektronik posta yolu ile duyuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

İşletme İktisadı Enstitüsü
Mezunlar Derneği
Yönetim Kurulu

Gündem:
1) Açılış ve Saygı duruşu

2) Başkanlık divanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının
Başkanlık Divanınca imzalanmasına yetki verilmesi,

3) Yönetim Kurulu faaliyet Raporu’nun okunması,

4) Faaliyet Dönemi Gelir-Gider Tablosunun okunması,

5) Denetim Kurulu Raporu’nun okunması,

6) Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları üzerine görüşme,

7) Faaliyet Dönemi Gelir-Gider Tablosu ve Denetim Kurulu
raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi,

8) Gelecek dönem ile ilgili bütçe tasarısının görüşülmesi

9) Yeni dönem Yönetim kurulu ve Denetleme Kurulu ve Danışma
Kurullarının seçilmesi,

10) Dilekler ve temenniler,

11) Kapanış.

Önemli not; Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkını kazanmak için, 2019 yılı aidatınızın ödenmiş olması gerekmektedir.