Değerlerimiz

  1. Bilimsel yaklaşım, çağdaş kurumsal yönetişim ilkeleri ile toplumsal değerleri benimsemek;
  2. Dinamik, yenilikçi, çözüm odaklı, hızlı olmak ve fark yaratan projeler geliştirmek;
  3. Etik ilkeler doğrultusunda dürüst, açık, şeffaf, güvenilir ve hesap verilebilir olmak;
  4. Aidiyet duygusu yüksek, toplumsal fayda öncelikli, saygın üye profiline sahip olmak.
  5. Etkin iletişim ve etkileşim içinde olmak, Ülke sosyo-ekonomisi ile ilgili Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilinciyle güncel konularda fikir üreterek katkı sağlamak;
  6. Üyeler arasındaki farklılıkları zenginlik olarak görmek;
  7. Tüm üyelere ve paydaşlara eşit mesafede olmak.
  8. Üyelerimizin dil, din, ırk, mezhep farlılıklarına saygı göstermek.
  9. Ülkemizin ekonomik değeri olan işletmelere, gelişmeleri ve dışa açılmaları konusunda yol göstermek, yardımcı olmaktır.