Başkanın mesajı

İşletme İktisadı Enstitümüzün Değerli Mezunları,

Öncelikle bizlere çok büyük emekleri geçmiş değerli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum, ebediyete intikal etmiş hocalarımızı ve eski Başkanlarımızı da rahmetle anıyorum, tüm üyelerimizi sevgi ve saygıyla ile selamlıyorum.

Enstitümüzün, AACSB akreditasyonuna sahip ilk ve tek Lisansüstü Devlet İşletme Okulu olarak, Enstitümüzü bu kadar farklı ve değerli kılan etkenlerin neler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Dünya genelinde sıra dışı eğitime sahip olan kurumların başarısında ilk kriter, yüksek kaliteli ve deneyimli eğitim kadrosudur. Bu kurumların eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme için yüksek mali bütçeleri vardır. Kurumun eğitim kadrosunu oluşturan öğretim üyeleri sıra dışı yüksek mesleki formasyonlara sahiptirler. İsimleri ülke sınırlarını aşar ve genellikle dünya genelinde kendi disiplinlerinde tanınan ve adından çokça söz edilen hocalardır. İşte bizim Enstitümüz bu kriterlerden dolayı farklıdır. Üniversite-Sanayi işbirliğinin uygulanması temel felsefesi ile Enstitümüzün kuruluşunu gerçekleştiren değerli hocalarımıza ve sanayicilerimize minnet borçluyuz.

Güçlü eğitim kurumları, mezunlar dernekleri ile daha da güçlüdür. Bu yıl Enstitümüzün ve İşletme Fakültemizin 5 yılda bir tekrarlanan AACSB akreditasyon değerlendirmesine daha öncekinde olduğu gibi, yine aktif olarak katılacağız. Mezunlar Derneği, iş hayatına atılan üyelerinin yanındadır. Onların sosyal çevrelerini oluşturur. Mezuniyet sonrası yaşam boyu eğitim süreçlerinde aktif rol oynar. İMED sosyal ve mesleki faaliyetlerde bulunan canlı bir organizasyondur. Üniversite-Sanayi iş birliğinde en önemli köprülerden biridir. Derneklerin asli görevi, üyelerinin mesleki misyonlarına uygun faaliyette bulunmanın yanı sıra, bir sivil toplum kuruluşu olarak da toplumun diğer tüm kesimlerine karşı sosyal yükümlülüklerini yerine getirmektir.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemiz önemli siyasi ve idari gelişmeleri yaşamaktadır. Bu süreçte İMED olarak siyasetle uğraşmayacağız ancak, siyasilerin derneğimizin amaçlarına katkı sağlamaları için onlarla her düzeyde temas halinde olacağız. Siyasilerin gücünü, İMED’in, üyelerimizin ve derneğimizden fayda sağlayacak kesimlerin menfaatleri doğrultusunda kullanacağız. Derneğimizin popülaritesinin yükselmesi ve İMED’in özellikle genç yönetici kuşağının çekim merkezi olması için çalışacağız. Bu nedenle derneğimizin her yaştan, her mevkiden üyelerinin ve dostlarının aklına ve yardımına ihtiyacı vardır. Kısaca her üyemizin, dostumuzun fikrine, düşüncesine gereksinim vardır ve üyelerimizin hiçbir karşılık beklemeden her türlü desteği vereceğine inancımız sonsuzdur.

Geçmiş dernek yönetimlerimizin, danışma kurullarımızın, üyelerin ve bilhassa Fakülte ve Enstitü hocalarımızın deneyim ve tavsiyeleri yolumuzu aydınlatacaktır. Dernek Yönetimimiz dil, din, mezhep, ırk, renk farkı ile her türlü ayrımcılığın karşısında olup, demokratik düşünce yapısına sahiptir. Demokrasinin temel gereği tüm üyelerimize eşit mesafede durarak, sevgi ve bilhassa karşılıklı saygı kavramlarına özen göstereceğiz. Geçmişte yaşanmış alınganlıklardan, kırgınlıklardan arınarak dostluk, kardeşlik, arkadaşlık gibi yapıcı ve samimi duygularla İMED’in değerleri Misyonu ve Vizyonu çerçevesinde eylem planlarımızı geliştireceğiz. Cumhuriyetimizin ilk asrında İşletme İktisadı Enstitüsü ve değerli İMED üyelerinin ülkemizin kalkınmasındaki rolünü ortaya koyacak faaliyetler planlayacağız.

Saygı ve sevgilerimle,

Yekta ALPER
İMED Başkanı