AYŞE YAZICI

Yüksek Lisans (Master) derecesini İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nden aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi- Bilgi- Belge Yönetimi ABD Lisans, İstanbul Üniversitesi İktisat, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans eğitimlerini okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanlık sertifika programını tamamladı. Çeşitli proje ekiplerinde bilgiye erişim uzmanı olarak görev aldı. Birçok araştırma ve uygulama projelerinde çalıştı. Bilgi mimarisi, bilgi yönetimi, içerik yönetimi, satın alma ve ihale süreçleri, alanlarında ve kurumsal olarak üst düzey yönetici pozisyonunda yer aldı. Üniversitede Daire Başkanlığı görevinde bulundu.

Danışman, eğitmen, konuşmacı, koordinatör olarak; proje yönetimi, organizasyon- yönetim, yerel kalkınma, KOBİ danışmanlığı, Yatırım Teşvik Danışmanlığı, Girişimcilik, İş Planı, Bütçeleme, Yönetim ve Planlama Danışmanlığı, Kurumsal Kapasite Geliştirme, Proje Geliştirme ve Uygulama, Analiz, Raporlama, Swot Analizi ve Fizibilite Raporu Hazırlama, Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri, Kurumsal Gelişim ve İletişim konularında çalışmakta, özel sektör ve kamu kurumundan birçok kuruma danışmanlık yapmakta, eğitim ve seminerler vermektedir.

UZMANLIK ALANLARI :

 1. Finansal planlama, finansal yönetim, fizibilite, iş planı, proje yönetimi, nakit yönetimi, nakit akım projeksiyon geliştirme, yatırım teşvik (İstanbul Üniversitesi)
 2. Bilgi Yönetimi , kütüphane – müze dokümantasyon yönetimi, (İstanbul Üniversitesi)
 3. Kalite , İş Sağlığı ve Güvenliği , Çevre Yönetim ISO Yönetim Sistemleri Kurma,
 4. İş geliştirme, mentorluk (TÜBİTAK onaylı), İş modelleme ve Strateji, Organizasyonel Gelişim, Büyüme, değişim Yönetimi, Kültürel değişim, İç Girişimcilik, Liderlik Gelişim, Kişisel Gelişim,
 5. Girişimcilik Eğitmeni (KOSGEB onaylı)

 

  DENEYİMLER;  “TEKNİK DANIŞMAN” olarak

 • Yatırım Teşvik, Proje Yönetimi, İş geliştirme, Strateji Yönetimi, Değişim Yönetimi
 • Bütçe planlama, Yatırım Yönetimi, Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma

 

KOORDİNATÖR (Konusuna göre)

 • KOBİ Proje, STK Projeleri, AB Projeleri, İstihdam Projeleri,
 • Eğitim Projeleri, Stratejik Planlama, Yatırım Teşvik Belgesi Çıkartma ve Süreç Yönetimi
 • İş Planı hazırlama ve İş planı Eğitimi, Girişimci Eğitimi, Kırsal ve Kentsel Kalkınma Planı, Master Plan hazırlama,
 • Yatırım Planlaması ve Fizibilite hazırlama, Maden, Tarım, Gıda, Enerji, Turizm, Alt Yapı vb. Proje & Finansmana erişim, Güdümlü projeler,
 • Finansal Analiz Eğitimi, Ar-Ge inovasyon Projeleri