Melahat PİŞKİN

Çukurova Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden 1984 yılında , Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletmeden 1988 de, İstanbul Üniversitesi 16.dönem gece İşletme İhtisas programından 1990 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Ama Bilim Dalın da Muhasebe Finansman da mastırı da 1996 yılında ve İ.Ü.Edebiyat Fakültesinde Pedagojik Formasyonunu 1998 yılında tamamlamıştır.

17 yıl Yeminli Mali Müşavirlik Firmasında bağımlı çalışmış olup halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görevine devam etmektedir. Mahkemelerde Bilirkişilik yapmaktadır, aynı zamanda Bağımsız Denetçi ünvanına sahiptir.