AKİF EMİROĞLU

DİPLOMALAR
İktisat-Maliye
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1977
Y.Lisans
İşletme
İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü 1978
Doktora
Management Science
Brownell University 1983
Öğr. Gör.
B.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
1998 – 2018
ONURSAL DOKTORA (Doctoris Honoris Causa)
1 The London Institute for Applied Research, 1983
2 The American Institute of Technology, 1984
İDARİ GÖREVLER
Yönetim Kurulu Üyesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı (2008 – 2015) (istifa nedeniyle ayrılma)
Üniversite Senatörü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (15.09.2006 – 15.12.2010) (istifa nedeniyle ayrılma)
Üniversiteler Birliği Ortak Senatörü, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Ortak Senatörü, (15.09.2006 – 15.12.2010)
Kurucu Müdür, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
(20 Eylül 2006 – 15 Aralık 2010) (istifa nedeniyle ayrılma)
Bölüm Başkanı, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu (20 Eylül 2006 – 15 Aralık 2010)
Yönetim Kurulu Üyeliği, Karaelmas Bilim ve Araştırma Derneği (2004 – 2007)
Yönetim Kurulu Üyeliği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Vakfı (2010 –2015)
BİLİMSEL LİTERATÜRE KATKISI
Yönetimde ZOOMER Yaklaşımı, 2002
YAYIMLANMIŞ KİTAPLAR
1 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Libya Rehberi, (1983), İstanbul (tükenmiştir)
2 Banking In Turkey, (1985), İstanbul (tükenmiştir)
3 Ticari Açıdan Yatırım Projeleri, Planlanması, Hazırlanması, Finansmanı, Yönetimi, Değerlendirilmesi ve
Teşviki, I. Baskı, (2002), Ekin Kitabevi, Bursa, ISBN 975-733-898-2
4 Toplumbilimsel Siyasa – Siyasal Sosyolojiye Giriş, (2006), Ekin Kitabevi, Bursa, ISBN 9944-141-01-1
5 Ticari Açıdan Yatırım Projeleri, Planlanması, Hazırlanması, Finansmanı, Yönetimi, Değerlendirilmesi ve
Teşviki, II. Baskı, (2010), Ekin Kitabevi, Bursa, ISBN 978-605-4301-21-8
6 İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi, (2018), Ekin Kitabevi, Bursa, ISBN 978-605-327-572 5
İLGİ ALANLARI
Üretim Yönetimi, Ürün ve Marka Yönetimi, Proje Yönetimi, Proje Değerlendirme, Toplam Kalite Yönetimi, Değişim Mühendisliği,
Girişimcilik, Ticarileşme, İnovasyon, Yenilik Yönetimi ve Teknoloji Transferi, Endüstri İlişkileri, Endüstri Toplumu, Ergonomi, İş
Analizi, Çevre Sorunları ve Yönetimi, Sosyal Düşünceler Tarihi, Siyasal Sosyoloji.
İŞ DENEYİMİ VE PROJE ÇALIŞMALARI
1 Sermaye Piyasası Kurulu, Kurucu Komisyon Üyesi, 1981
2 Lisko İnşaat Sanayi ve Taahhüt A.Ş., Genel Koordinatör
Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi – Tripoli, Jadu, Aviniye ve Rumiye Bölgelerinde toplu konut, hastahane, banka
inşaatı ihalesi üstlenimi danışmanlık ve koordinatörlüğü, 1982-1986 (235.000.000 $)
3 Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Staj Komisyonu Üyeliği, 1983
4 Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Mesleki Etik Komisyonu Üyeliği, 1983
5 Lisko İnşaat Sanayi ve Taahhüt A.Ş. – Mimko Ltd. Şti.
Ürdün Arap Cumhuriyeti – Sabun ve Temizlik Ürünleri Üretim Tesisleri Fizibilite Çalışması, 1984 (22.000.000 $)
6 Bilfinger-Berger Intl. Inc., Deputy Project Manager, (Türkiye, Libya), 1984-1985
7 Maya İnşaat ve Taahhüt A.Ş. – Mayser Maya Servis A.Ş., Danışmanlık
Kapıcılık Sistemini Kaldıran, Çok Fonksiyonlu, Eşzaman Uygulamalı Site Yöneticiliği Sistem Kurma Çalışması
(Türkiye’de ilk defa), İstanbul, 1985
8 TÜBİTAK – Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Sanayi Danışmanı (Veri Tabanı No: 23022), (1985’ten bugüne)
9 Emiroğlu Yönetim Danışmanlığı Araştırma ve Ticaret Ltd. Şti., İstanbul, 1985 – 1998 (Ülkemizde kurulan ilk yönetim
danışmanlığı şirketi)
10 İltek İleri Teknolojiler Danışmanlık, Endüstriyel Tesisler San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1990 – 1998 (Kurucu Ortak)
11 T.C. Devlet Bakanlığı – Bakanlık Özel Müşaviri, Teşebbüs Destekleme Ajansı (TDA Danışmanı), 1986-1989
12 Reuters, Finansal Danışmanlık, 1987-1994
AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROJELERİ
1 “Zonguldak-Çaycuma Hava Alanı Altyapı Tamamlama ve İşletmeye Alma Projesi”
2 “Tekstil Sektöründe Nitelikli İstihdam, Uygulamalı Eğitim, Bölgesel Ekonomik Gelişim Hedefli Yatırım Ortamı Oluşturma
Projesi”
DERS NOTLARI: 40 adet (toplam 11 sayfa) DERS MATERYALLERİ DİZİSİ: 156 adet (toplam 21 sayfa)